Lezing Grip op Leren Seminar Berkenbrein in Heeze
Oct
30
1:15 PM13:15

Lezing Grip op Leren Seminar Berkenbrein in Heeze

  • Schouwburg 't Scureken Kempenhaeghe (map)
  • Google Calendar ICS

Lezing

Grip op leren

In het voortgezet onderwijs wordt vaak gezegd dat veel leerlingen wel de capaciteit hebben om te leren, maar de vaardigheid missen van het leren leren. Hierdoor halen leerlingen niet het beste uit zichzelf en dit leidt soms zelfs tot doubleren of afstroom. De oplossing wordt gezocht in het aanbieden van studievaardigheidslessen. Helaas leert de praktijk dat leerlingen de transfer van de aangeleerde vaardigheden naar de vakles niet voldoende maken. Wat wel werkt, dat komt in deze presentatie aan bod! Je leert hoe je als vakdocent het leerproces van de leerling optimaal kunt ondersteunen en het leren leren kunt bevorderen in je eigen vakles. Om de leerling zo goed mogelijk te ondersteunen bij het aanleren van leervaardigheden in de les, worden in deze lezing kennis en praktijkvoorbeelden gedeeld over de inzet van de 7 belangrijkste leerstrategieën, de kracht van het werkgeheugen en het risico van cognitieve overload, leeremoties en het belang van overzicht houden. Aan het einde van de lezing heb je voldoende tools en inspiratie om morgen in je les in te zetten en de leerling te helpen bij het leren leren.

View Event →

Leercafé, brugklas ouderavond op de Passie
Oct
3
7:30 PM19:30

Leercafé, brugklas ouderavond op de Passie

Uw kind is dit jaar een brugklasser! Dat is leuk en tegelijk ook spannend. Wat moet u als ouder weten om uw kind goed te kunnen ondersteunen bij deze nieuwe fase? Hoe kunt u uw kind helpen om slim te leren en goed te plannen en organiseren. Welke invloed heeft puberteit en het gebruik van sociale media op de concentratie en het leergedrag van uw kind? Samen met uw kind krijgt u informatie en tips over leren en gaat u samen in gesprek tijdens dit leercafé over hoe het gaat en welke ondersteuning uw kind prettig vindt.

View Event →
Het Pica Onderwijscongres 2019
Sep
18
8:15 AM08:15

Het Pica Onderwijscongres 2019

Workshop: Versterk metacognitie en zelfsturing bij je leerling

Kinderen gebruiken hun innerlijke stem om het denkproces te structureren en het handelen aan te sturen. Als leerkracht versterk je het denken of breng je het denken van de leerling opgang door reflectieve vragen te stellen. Veel leerlingen worden daardoor leerkrachtafhankelijk en wachten totdat de leerkracht hun tijdens of na de taak aanwijzingen geeft.
Wat hebben leerlingen vanaf groep 6 nodig om zichzelf deze reflectieve vragen te stellen tijdens het leren? Hoe kun je leerlingen leren om in de gaten te houden of ze nog op de goede weg zijn? Hoe leer je hun tijdig zelf een verkeerde leerstrategie bij te sturen?
Het versterken van metacognitieve vaardigheden staat in deze workshop centraal. Er komt een stukje theorie aanbod en je leert een reflectieposter te ontwerpen die de leerling helpt bij het ontwikkelen van reflectieve taal. Deze visualisatie ondersteunt de leerling in de klas om zelf het eigen leerproces te monitoren en waar nodig bij te sturen.

View Event →
Medewerkersdag Samenwerkingsstichting Kans en kleur Wijchen
Sep
16
8:30 AM08:30

Medewerkersdag Samenwerkingsstichting Kans en kleur Wijchen

Kinderen gebruiken hun innerlijke stem om het denkproces te structureren en het handelen aan te sturen. Als leerkracht versterk je het denken of breng je het denken van de leerling opgang door reflectieve vragen te stellen. Veel leerlingen worden daardoor leerkracht afhankelijk en wachten totdat de leerkracht hun tijdens of na de taak aanwijzingen geeft.
Wat hebben leerlingen vanaf groep 6 nodig om zichzelf deze reflectieve vragen te stellen tijdens het leren? Hoe kun je leerlingen leren om in de gaten te houden of ze nog op de goede weg zijn? Hoe leer je hun tijdig zelf een verkeerde leerstrategie bij te sturen?
Het versterken van metacognitieve vaardigheden staat in deze workshop centraal. Er komt een stukje theorie aanbod en je leert een reflectieposter te ontwerpen die de leerling helpt bij het ontwikkelen van reflectieve taal. Deze visualisatie ondersteunt de leerling in de klas om zelf het eigen leerproces te monitoren en waar nodig bij te sturen.


View Event →
Lezing: Leren leren in de brugklas
Sep
5
7:00 PM19:00

Lezing: Leren leren in de brugklas

Uw kind is dit jaar een brugklasser! Dat is leuk en tegelijk ook spannend. Wat moet u als ouder weten om uw kind goed te kunnen ondersteunen bij deze nieuwe fase? Hoe kunt u uw kind helpen om slim te leren en goed te plannen en organiseren. Welke invloed heeft puberteit en het gebruik van sociale media op de concentratie en het leergedrag van uw kind? Antwoorden op deze vragen en tips voor het thuisfront zal ik deze avond met u delen op de ouderavond van het Ichthus Lyceum. 

View Event →
werkconferentie Leerling Eigenaar Leerproces
Apr
18
1:30 PM13:30

werkconferentie Leerling Eigenaar Leerproces

Workshop ‘Richting geven: ‘Over het sturen van de leerling door hen te ‘leren leren’.

Wat gaan we doen?

Het thema leren leren gaat in essentie over wie ben ik als leerder en gaat over het begrijpen welke factoren het persoonlijke leerproces beïnvloeden. Je kunt leerlingen ondersteunen in dit proces, door leerlingen taal te geven om te kunnen reflecteren op het persoonlijke leerproces. Daarnaast leer je ook om leerlingen tools te geven om meer grip te krijgen op het leerproces.

Hoe gaan we dat doen?

We starten met een klein onderzoekje naar je eigen leerproces. Daarna zoomen we in op het thema, ‘Wat verstaan we onder leren leren? Naast theorie wisselen we ervaringen en voorbeelden uit.

Om vervolgens aan de slag te gaan met een zelfscan voor de leerling (taal)

Wat heb ik aan het einde van de workshop geleerd?

Je hebt geleerd wat er wordt verstaan onder leren leren en je hebt geleerd hoe je een leerling  ondersteunt in zijn leerproces met taal en tools.

Waar kan ik de volgende dag mee aan de slag?

De volgende dag kun je aan de slag met direct inzetbare, praktische kennis en een zelfscan voor de leerling.

Wat gaat de leerling hiervan merken?

De leerling krijgt meer grip op het leerproces.

View Event →
Mentorlessen leren leren in de onderbouw. Incompany Ichthus Lyceum Dronten
Mar
14
10:45 AM10:45

Mentorlessen leren leren in de onderbouw. Incompany Ichthus Lyceum Dronten

Leren leren. Mentorlessen in de onderbouw.

Het thema leren leren gaat in essentie over wie ben ik als leerder en gaat over het begrijpen welke factoren het persoonlijke leerproces beïnvloeden. Je kunt leerlingen ondersteunen in dit proces, door leerlingen taal te geven om te kunnen reflecteren op het persoonlijke leerproces. Daarnaast leer je ook om leerlingen tools te bieden om meer grip te krijgen op het leerproces aan de hand van inspiratielessen uit het mentorlessen leren leren. Dus door concrete zaken in te zetten die ervoor zorgen dat het leren wordt ondersteund, zodat de leerling zelf verder kan in het leerproces.


View Event →
Leren leren in de onderbouw. Incompany workshop Schoter Scholengemeenschap
Mar
12
1:00 PM13:00

Leren leren in de onderbouw. Incompany workshop Schoter Scholengemeenschap

Wie ben ik als leerder? Leren leren in de onderbouw.

Het thema leren leren gaat in essentie over wie ben ik als leerder en gaat over het begrijpen welke factoren het persoonlijke leerproces beïnvloeden. Je kunt leerlingen ondersteunen in dit proces, door leerlingen taal te geven om te kunnen reflecteren op het persoonlijke leerproces. Daarnaast leer je ook om leerlingen tools te bieden om meer grip te krijgen op het leerproces. Dus door concrete zaken in te zetten die ervoor zorgen dat het leren wordt ondersteund, zodat de leerling zelf verder kan in het leerproces.


View Event →
Overgang van PO naar VO Incompany workshop SAKS
Feb
25
4:00 PM16:00

Overgang van PO naar VO Incompany workshop SAKS

De onderwijsinspectie meldt dat de overgang van PO naar VO minder soepel verloopt. Veel meer leerlingen dan voorheen hebben moeite met de schakeling naar het VO. Een belangrijke vaardigheid die een leerling nodig heeft in het VO is het kunnen organiseren van het eigen leren. In deze workshop wordt ingegaan op hoe leerkrachten het ‘organiseren van het eigen leren’ kunnen vergroten binnen het PO én hoe zij leerlingen leren de transfer te maken van deze vaardigheid naar de brugklas.

View Event →
Rudolf Steiner College Leercafé leren leren in de onderbouw voor ouders en leerlingen
Nov
27
7:30 AM07:30

Rudolf Steiner College Leercafé leren leren in de onderbouw voor ouders en leerlingen

Tijdens dit interactieve leercafé op de Rudolf Steiner deel ik met leerlingen en ouders hoe je zo effectief mogelijk kunt leren. Hoe kunt u als ouder uw kind helpen om slim te leren en goed te plannen en organiseren. En wat is voor jou als leerling handig om te weten over leren leren? Welke invloed heeft puberteit en het gebruik van sociale media op de concentratie en het leergedrag? En gaan ouders en leerlingen samen aan de slag om te onderzoeken hoe zij elkaar het beste kunnen helpen bij het leren.

View Event →
Lezing: Leren leren in de brugklas
Oct
18
7:30 PM19:30

Lezing: Leren leren in de brugklas

Uw kind is dit jaar een brugklasser! Dat is leuk en tegelijk ook spannend. Wat moet u als ouder weten om uw kind goed te kunnen ondersteunen bij deze nieuwe fase? Hoe kunt u uw kind helpen om slim te leren en goed te plannen en organiseren. Welke invloed heeft puberteit en het gebruik van sociale media op de concentratie en het leergedrag van uw kind? Antwoorden op deze vragen en tips voor het thuisfront zal ik deze avond met u delen op deze ouderavond van de Passie.

View Event →
Lezing: Welkom op pubereiland
Sep
20
7:00 PM19:00

Lezing: Welkom op pubereiland

Jongeren zitten een groot deel van hun tijd op de middelbare school in de puberfase. Een periode waarin vrienden en eigen interesses belangrijk zijn dan huiswerk maken. Dat is lastig, want juist in deze levensfase kunnen jongeren optimaal gebruik maken van hun leercapaciteiten. Eenmaal volwassen is het brein minder flexibel en leren we minder makkelijk. Om zich in deze turbulente periode ook te richten op het schoolse leren hebben jongeren steun en sturing nodig van hun docenten én hun ouders.

Wat moet u als ouder weten van deze levensfase om uw kind goed te kunnen ondersteunen bij het schoolwerk? Welke invloed heeft het puberbrein op het leergedrag? Hoe kunt u uw kind helpen om slim te leren en goed te plannen en organiseren. Welke invloed heeft het gebruik van sociale media op de concentratie en het leergedrag? Antwoorden op deze vragen en tips voor het thuisfront zullen deze avond met u worden gedeeld tijdens deze ouderavond op het Kennemerlyceum.

View Event →
Lezing: Welkom op pubereiland
Sep
12
7:00 PM19:00

Lezing: Welkom op pubereiland

Jongeren zitten een groot deel van hun tijd op de middelbare school in de puberfase. Een periode waarin vrienden en eigen interesses belangrijk zijn dan huiswerk maken. Dat is lastig, want juist in deze levensfase kunnen jongeren optimaal gebruik maken van hun leercapaciteiten. Eenmaal volwassen is het brein minder flexibel en leren we minder makkelijk. Om zich in deze turbulente periode ook te richten op het schoolse leren hebben jongeren steun en sturing nodig van hun docenten én hun ouders.

Wat moet u als ouder weten van deze levensfase om uw kind goed te kunnen ondersteunen bij het schoolwerk? Welke invloed heeft het puberbrein op het leergedrag? Hoe kunt u uw kind helpen om slim te leren en goed te plannen en organiseren. Welke invloed heeft het gebruik van sociale media op de concentratie en het leergedrag? Antwoorden op deze vragen en tips voor het thuisfront zullen deze avond op het Schoter met u worden gedeeld. 

View Event →
Autisme in het voortgezet onderwijs- Medilex
Apr
11
1:45 PM13:45

Autisme in het voortgezet onderwijs- Medilex

Meisjes met autisme in het Voortgezet Onderwijs

In deze lezing zal ik ingaan op de volgende thema's. Waarom blijft autisme bij meisjes vaak onder de radar? Waar lopen meisjes met autisme in het VO tegenaan? En welke ondersteuningsbehoeften hebben meisjes met autisme in het VO? Het samenstellen van een persoonlijk communicatieprofiel bij autisme.

View Event →
Leren Leren op het Auris College Rotterdam
Feb
13
9:00 AM09:00

Leren Leren op het Auris College Rotterdam

In deze interactieve bijeenkomst over Leren Leren, wordt ingezoomd op de uitdagingen tijdens het leerproces van VO leerlingen die vallen binnen de doelgroep cluster 2. Tijdens de lezing wordt actuele kennis over Leren Leren gedeeld en krijgen collega’s doelgerichte interventies en handvatten aangereikt om de leerling verder te ondersteunen naar autonomie binnen het leren. Tevens wordt er gelegenheid geboden om naar aanleiding van de verkregen informatie met elkaar te bespreken op welke wijze het eigenaarschap van de leerling kan worden bevorderd. De basis van de bijeenkomst is het Handboek Leren Leren in het voortgezet onderwijs (2016), geschreven door Inge Verstraete en Karin Nijman

View Event →
Incompany training leren leren in het VO SWV VO/VSO Noord-Kennemerland
Nov
13
4:00 PM16:00

Incompany training leren leren in het VO SWV VO/VSO Noord-Kennemerland

  • samenwerkingsverband VO/VSO Noord-Kennemerland (map)
  • Google Calendar ICS

Leren leren en leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften deel 2

In twee interactieve bijeenkomsten van 4 uur wordt verder ingezoomd op de belemmeringen en uitdagingen van VO leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften tijdens het leerproces (vakinhoudelijk en organisatorisch). Tijdens elke bijeenkomst worden doelgerichte interventies en handvatten aangereikt om de leerling verder te ondersteunen naar autonomie binnen het leren.

View Event →
Incompany training Leren Leren in het VO SWV VO/VSO Noord-Kennemerland
Nov
6
4:00 PM16:00

Incompany training Leren Leren in het VO SWV VO/VSO Noord-Kennemerland

  • samenwerkingsverband VO/VSO Noord-Kennemerland (map)
  • Google Calendar ICS

Leren leren en leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften deel 1

In twee interactieve bijeenkomsten van 4 uur wordt verder ingezoomd op de belemmeringen en uitdagingen van VO leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften tijdens het leerproces (vakinhoudelijk en organisatorisch). Tijdens elke bijeenkomst worden doelgerichte interventies en handvatten aangereikt om de leerling verder te ondersteunen naar autonomie binnen het leren.

View Event →
Ouderavond puberteit, huiswerk en leren Haemstede Barger
Oct
31
7:30 PM19:30

Ouderavond puberteit, huiswerk en leren Haemstede Barger

Leren op het Haemstede Barger

Jongeren spenderen een groot deel van hun tijd op de middelbare school. Een periode waarin vrienden en eigen interesses belangrijk zijn dan huiswerk maken. Dat is lastig, want juist in deze levensfase kunnen jongeren optimaal gebruik maken van hun leercapaciteiten. Eenmaal volwassen is het brein minder flexibel en leren we minder makkelijk. Om zich in deze turbulente periode ook te richten op het schoolse leren hebben jongeren steun en sturing nodig van hun docenten én hun ouders.

Wat moet u als ouder weten van deze levensfase om uw kind goed te kunnen ondersteunen bij het schoolwerk? Welke invloed heeft het puberbrein op het leergedrag? Hoe kunt u uw kind helpen om slim te leren en goed te plannen en organiseren. Welke invloed heeft het gebruik van sociale media op de concentratie en het leergedrag? Antwoorden op deze vragen en tips voor het thuisfront zullen deze avond met u worden gedeeld. 

View Event →
Ouderavond Mendelcollege Haarlem klas 2
Oct
12
7:00 PM19:00

Ouderavond Mendelcollege Haarlem klas 2

Thema Leren leren en puberteit

Jongeren zitten een groot deel van hun tijd op de middelbare school in de puberfase. Een periode waarin vrienden en eigen interesses belangrijk zijn dan huiswerk maken. Dat is lastig, want juist in deze levensfase kunnen jongeren optimaal gebruik maken van hun leercapaciteiten. Eenmaal volwassen is het brein minder flexibel en leren we minder makkelijk. Om zich in deze turbulente periode ook te richten op het schoolse leren hebben jongeren steun en sturing nodig van hun docenten én hun ouders.

Wat moet u als ouder weten van deze levensfase om uw kind goed te kunnen ondersteunen bij het schoolwerk? Welke invloed heeft het puberbrein op het leergedrag? Hoe kunt u uw kind helpen om slim te leren en goed te plannen en organiseren. Welke invloed heeft het gebruik van sociale media op de concentratie en het leergedrag? Antwoorden op deze vragen en tips voor het thuisfront zullen deze ouderavond op het Mendel met u worden gedeeld. 

View Event →
Ouder contactavond Eerste Christelijk Lyceum Haarlem
Oct
10
5:00 PM17:00

Ouder contactavond Eerste Christelijk Lyceum Haarlem

Leren Leren op het ECL

Jongeren spenderen een groot deel van hun tijd op de middelbare school. Een periode waarin vrienden en eigen interesses belangrijk zijn dan huiswerk maken. Dat is lastig, want juist in deze levensfase kunnen jongeren optimaal gebruik maken van hun leercapaciteiten. Eenmaal volwassen is het brein minder flexibel en leren we minder makkelijk. Om zich in deze turbulente periode ook te richten op het schoolse leren hebben jongeren steun en sturing nodig van hun docenten én hun ouders.

Wat moet u als ouder weten van deze levensfase om uw kind goed te kunnen ondersteunen bij het schoolwerk? Welke invloed heeft het puberbrein op het leergedrag? Hoe kunt u uw kind helpen om slim te leren en goed te plannen en organiseren. Welke invloed heeft het gebruik van sociale media op de concentratie en het leergedrag? Antwoorden op deze vragen en tips voor het thuisfront zullen deze avond met u worden gedeeld. 

View Event →