Why.png

Deskundig op het gebied van leren & gedrag en autismespecialist in het voortgezet onderwijs, noem ik mijzelf liever ‘kennisdeler’ op deze gebieden. Kennis ontstaat en groeit immers door het delen van expertise en ervaringen met anderen.

Het vertalen van de kennis en ervaringen van kinderen en jongeren zelf, van de ouders en van de begeleiders naar praktische handelingsgerichte oplossingen in het onderwijs vormt een centraal thema in mijn werk en mijn aanpak.

Van 2005 tot 2011 was ik als autismespecialist verbonden aan het Steunpunt Autisme Noord-Holland en werkzaam voor het Regionaal Expertise Centrum waar ik trainingen en presentaties verzorgde. Tevens ben ik als docent verbonden geweest aan de Masteropleiding SEN van de Hogeschool Utrecht.Ik heb ruim 20 jaar ervaring in het voortgezet (speciaal) onderwijs als docent, intern begeleider, trainer, docentencoach en autismespecialist. Naast mijn werkzaamheden voor edu-support ben ik consulent passend onderwijs voor het samenwerkingsverband VO Zuid-Kennemerland.

Ik ben in het bezit van een Master Special Educational Needs (SEN) gedrags- en ontwikkelingsstoornissen en HBO gecertificeerd coach in het onderwijs. Ik ben tevens afgestudeerd kunsthistorica en1ste graads docent.

Daarnaast ben ik auteur van het boek Communicatiebox voor school en ouders (2012) en ontwierp de Gesprekskaarten gevoelswoorden met instructieboekje (2013) voor kinderen en jongeren met autisme. Ik ben medeauteur van het stripboek Asperger in beeld (2010) en ontwikkelde het bijbehorende voorlichtingspakket voor het voortgezet onderwijs. Samen met Martine Verstraete gaf  ik vorm aan de educatieve animatiefilmpjes voor www.socialeverhalen.nl. En voor uitgeverij Pica mocht ik in 2014 De Verborgen Regels Dagkalender voor kinderen en jongeren schrijven.

In januari 2016 verscheen het handboek leren leren voor het voortgezet onderwijs (bekroond met de NRO-publieksprijs 2016) dat ik samen met Karin Nijman schreef en in 2017 kwam ons boek Mentorlessen. Werkboek leren leren voor het voortgezet onderwijs op de markt.