Onze huidige tijd vraagt van onze jongeren dat zij goed kunnen communiceren, samenwerken, innovatief en creatief zijn, kritisch zijn, probleem oplossend kunnen denken en handelen, hun leven goed kunnen organiseren en in verbinding kunnen staan met anderen.

Onderzoek wijst uit dat adequaat ontwikkelde zelfregulatie en metacognitie betere voorspellers zijn van goede leerprestaties en een succesvol leven, dan intelligentie. Deze vaardigheden vormen de basis voor effectief (leer)gedrag.

Hoe kunnen docenten de ontwikkeling van deze vaardigheden ondersteunen? Hoe zorgen zij ervoor dat leerlingen maximaal gebruik kunnen maken van hun capaciteiten en talenten? Wat moeten we jongeren leren over leren, om succesvol te kunnen zijn? Hoe vinden zij de leermeester in zichzelf? Samenwerkend leren, wat vraagt dat van de leerling en de docent? Wat kunnen we ouders meegeven over leren? Een leven lang leren, wat betekent dat? En wat hebben we nodig om leerlingen goed voor te bereiden op hun toekomst?

Deze en andere vragen staan centraal in mijn lezingen, scholingsdagen, ouderavonden over leren leren. Neem contact op met mij voor de mogelijkheden.

Meer lezen over onderwerp leren leren? Lees ons nieuwe boek

Kijk ook voor meer informatie en artikelen over leren op wij-leren.nl