Presentaties en workshops over leren en gedrag

 

Instituut HIP Baarn Interactieve lezing over huiswerk & leren leren

Dongemond College Raamsdonksveer Lezing over leren leren in het voortgezet onderwijs

Facta Amersfoort Symposium Alweer je huiswerk niet gemaakt. Lezing over aanpakproblemen bij het maken van huiswerk en tips voor docenten.

AED Leiden Lezing ambulante begeleiding over leren leren en leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften in het PO. Over het stimuleren van metacognitieve vaardigheden en denkprocessen

PO Academie VCO Consent Enschede Leren-Leren in het basisonderwijs. Over het stimuleren van zelfregulatie & metacognitie

Daaf Gelukschool Haarlem  Basiscursus en verdiepende cursus autisme in het voortgezet onderwijs

Mendel College Haarlem Interactieve lezing 'Jongens bij de les'

Kenniskring SWV Amsterdam Leren-Leren en leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften

Medilex Meisjes met autisme in het MBO

ROC van Amsterdam Masterclass Leerstrategieën voor speciale studenten in het MBO

Dunamare Onderwijsgroep College leren-leren. De 10 beste algemene leerstrategieën. 

Saks Alkmaar Workshop over metacognitie, De beertjes methode voorbij en een workshop over de overgang po-vo

CNV Masterclass  St.Michielsgestel Masterclass over leren-leren, metacognitie en leerstrategieën

Congres Wat écht werkt Amersfoort  10 belangrijkste leerstrategieën in het onderwijs

Eerste Christelijk Lyceum Haarlem Ouderavond over leren, huiswerk & het puberbrein

Stichting IRIS Studiemiddag ‘schoolse vaardigheden’, over zelfregulatie en metacognitie als voorspeller van leersucces

Bonhoeffer College Castricum ‘Begrijpen wat ik bedoel’, lezing over leerlingen met ontwikkelingsproblemen in de klas en passend onderwijs

Schoter scholengemeenschap Haarlem Informatieavond voor leerlingen en ouders over leren & gedrag, het puberbrein, huiswerk en tips. 

Haemstede Barger Haarlem Workshop planmatig werken en handelen binnen passend onderwijs.

Ichthuslyceum Driehuis Workshop succesvol samenwerken. Van taken naar vaardigheden. Over coöperatief leren.

Duin & Kruidbergmavo Lezing executieve functies, onderwijs en gedrag in het onderwijs

Wiskundeconferentie APS Lezing ‘Een som oplossen in water’ Autisme en wiskunde

Hogeschool van Amsterdam, ALO Lezing bewegingsonderwijs, gedragsproblemen & executieve functieproblematiek

Ichthuslyceum Driehuis Lezing gedragsproblemen, gedragsstoornissen & executieve (dis)functies in het voortgezet onderwijs

Montessori College Aerdenhout Lezing leren-leren en studievaardigheden

Samenwerkingsverband VO ZK Lezing Orde in Chaos’. Executieve (dis)functies & schoolse vaardigheden in het voortgezet onderwijs

Samenwerkingsverband VO ZK Training gespreksvaardigheid voor zorgcoördinatoren  binnen het Voortgezet Onderwijs

Mendel College Haarlem Ouderavond over leren & gedrag, het puberbrein, huiswerk en tips voor ouders

Haemstede Barger Heemstede Lezing leren-leren, studievaardigheden & executieve functies

Week van de opvoeding MEE Haarlem Workshop sociaal onhandige kinderen & het inzetten van sociale stripverhalen

Mythylschool de regenboog Haarlem Studiemiddag cluster III. Als ik wiebel heb ik een vraag! Over de functie van gedrag.

Mythylschool de regenboog Haarlem Workshop bewegen vanuit het autisme

Samenwerkingsverband Noord-Kennemerland Workshop Schoolse vaardigheden en vroegsignalering

 

Presentaties en workshops autisme

Autisme Café Velsen Lezing over Puberteit, seksualiteit, identiteit & autisme

Nationale SEN Conferentie Lexima Autisme in het VO & MBO. VO en MBO een extra uitdaging voor de leerlingen met autisme

Landelijke MamaVita dag In gesprek op school over je kind met autisme. Gesprekstips voor ouders.

Vestiging Gunning op de Daaf Geluk Verdiepingscursus autisme in het VO voor gevorderden

 Vestiging Gunning op de Daaf Geluk Basiscursus autisme in het VO voor startende docenten

Autisme Café Stedebroec Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Lezing samen met Patricia Bouwhuis illustrator van 'Asperger in Beeld' & auteur en illustrator van 'Planeet Asperger'

Autisme Café Stedebroec Zintuigelijke overprikkeling en woede

 Medilex Congres autisme in het voortgezet onderwijs ‘Meisjes met autisme in het voortgezet onderwijs’ (6 oktober 2015) 

Seksuologen Praktijk Haarlem Lezing ‘Seksualiteit en autisme’

Heliomare Wonen Studieochtend ‘autisme nader bekeken’

Autisme Café  Castricum Lezing ‘In gesprek met je kind’, met tools uit de communicatiebox

Autisme Informatie Centrum (AIC) Haarlem Lezing ‘In gesprek met je kind’, met tools uit de communicatiebox

Autisme Informatie Centrum (AIC) Hilversum Lezing ‘In gesprek met je kind’, met tools uit de communicatiebox & meisjes met autisme

Autisme Café Velsen Lezing ‘Zintuiglijke overprikkeling, angst en woede’

Autisme Café Velsen Moeilijke overgangen in de ontwikkeling van een kind/jongere met autisme in het onderwijs

Stichting het Gors Zeeland Studiedag ‘Oog voor detail’. Autisme en een verstandelijke beperking

Kenwerk Zoetermeer Studiedag ‘Kracht van de beperking’.  Autisme in leerwerkbedrijven

Nova College Haarlem Studieochtend ‘Autisme in het MBO’

Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg Studieochtend ‘I’m not clumsy’. Autisme en bewegingsonderwijs in het SO/VSO

MEE Voorlichting overgang po-vo voor leerlingen met autisme (2007 t/m 2013)

MEE & JeugdRiagg Lezing puberteit, vriendschap & seksualiteit bij autisme

De Hartekampgroep Heemskerk Lezing autisme en een verstandelijke beperking

HALT Kennemerland Voorlichting autisme, onderwijs & forensische problematiek

LBRT Lezing Autisme & remedial teaching

JGZ Kennemerland Presentatie herkennen van autisme in het onderwijs

Conferentie Gedragpunt Lezing Communicatiebox. Autisme en communicatie

Conferentie Steunpunt Autisme Egmond Workshop Comic Strip Conversation. Sociale stripverhalen en autisme

 

Ontwikkeltrajecten

In opdracht van Kenwerk ontwikkeld * Een CommunicatieWijzer. Ondersteunend instrument omgaan met mbo leerlingen met een leer-en/of gedragsstoornissen in de leer-werkpraktijk * 3 workshopprogramma’s voor de leer-werkpraktijk over leren & gedrag * Een train de trainer programma

 In opdracht van Montessori College Aerdenhout * De ontwikkeling van een leren-leren programma voor de bovenbouwleerlingen op maat.

In opdracht van het Samenwerkingsverband Amsterdam Proeftuin Om het Kind * Studieochtend op maat ‘Integraal werken binnen een handelingsgericht kader voor zorgcoördinatoren en ouder-en kindadviseurs’

In opdracht van het samenwerkingsverband Noord Kennemerland * Professionaliseringstraject handelingsgericht werken, indiceren en arrangeren voor  zorgcoördinatoren, ondersteuners en trajectbegeleiders

In opdracht van het Samenwerkingsverband Amsterdam STOPproject * Studiemiddag Handelingsgericht werken binnen de STOPprojecten Amsterdam

In opdracht van het Sancta Maria Haarlem * Lezing over ‘ de leerling in de huidige tijd en de uitdaging van school en ouders’

In opdracht van het Eerste Christelijk lyceum in Haarlem * Leren-leren traject in de school in de driehoek van school-ouders-en leerling’

In opdracht van de Amsterdamse Mavo * Studiemiddag over leren leren in het VO  en het stimuleren van zelfregulatie en metacognitieve vaardigheden in de onderbouw

Geïnteresseerd in een van deze trainingen of workshops? Neem gerust contact met mij op over de inhoud, mogelijkheden of voor een vrijblijvende offerte op maat.