Lezing: Leren leren in de brugklas
Oct
18
7:30 PM19:30

Lezing: Leren leren in de brugklas

Uw kind is dit jaar een brugklasser! Dat is leuk en tegelijk ook spannend. Wat moet u als ouder weten om uw kind goed te kunnen ondersteunen bij deze nieuwe fase? Hoe kunt u uw kind helpen om slim te leren en goed te plannen en organiseren. Welke invloed heeft puberteit en het gebruik van sociale media op de concentratie en het leergedrag van uw kind? Antwoorden op deze vragen en tips voor het thuisfront zal ik deze avond met u delen op deze ouderavond van de Passie.

View Event →
Lezing: Welkom op pubereiland
Sep
20
7:00 PM19:00

Lezing: Welkom op pubereiland

Jongeren zitten een groot deel van hun tijd op de middelbare school in de puberfase. Een periode waarin vrienden en eigen interesses belangrijk zijn dan huiswerk maken. Dat is lastig, want juist in deze levensfase kunnen jongeren optimaal gebruik maken van hun leercapaciteiten. Eenmaal volwassen is het brein minder flexibel en leren we minder makkelijk. Om zich in deze turbulente periode ook te richten op het schoolse leren hebben jongeren steun en sturing nodig van hun docenten én hun ouders.

Wat moet u als ouder weten van deze levensfase om uw kind goed te kunnen ondersteunen bij het schoolwerk? Welke invloed heeft het puberbrein op het leergedrag? Hoe kunt u uw kind helpen om slim te leren en goed te plannen en organiseren. Welke invloed heeft het gebruik van sociale media op de concentratie en het leergedrag? Antwoorden op deze vragen en tips voor het thuisfront zullen deze avond met u worden gedeeld tijdens deze ouderavond op het Kennemerlyceum.

View Event →
Het Pica Onderwijscongres 2018 Basisschooleditie
Sep
19
8:15 AM08:15

Het Pica Onderwijscongres 2018 Basisschooleditie

Workshop: Versterk metacognitie en zelfsturing bij je leerling

Kinderen gebruiken hun innerlijke stem om het denkproces te structureren en het handelen aan te sturen. Als leerkracht versterk je het denken of breng je het denken van de leerling opgang door reflectieve vragen te stellen. Veel leerlingen worden daardoor leerkrachtafhankelijk en wachten totdat de leerkracht hun tijdens of na de taak aanwijzingen geeft.
Wat hebben leerlingen vanaf groep 6 nodig om zichzelf deze reflectieve vragen te stellen tijdens het leren? Hoe kun je leerlingen leren om in de gaten te houden of ze nog op de goede weg zijn? Hoe leer je hun tijdig zelf een verkeerde leerstrategie bij te sturen?
Het versterken van metacognitieve vaardigheden staat in deze workshop centraal. Er komt een stukje theorie aanbod en je leert een reflectieposter te ontwerpen die de leerling helpt bij het ontwikkelen van reflectieve taal. Deze visualisatie ondersteunt de leerling in de klas om zelf het eigen leerproces te monitoren en waar nodig bij te sturen.

View Event →
Lezing: Leren leren in de brugklas
Sep
13
7:00 PM19:00

Lezing: Leren leren in de brugklas

Uw kind is dit jaar een brugklasser! Dat is leuk en tegelijk ook spannend. Wat moet u als ouder weten om uw kind goed te kunnen ondersteunen bij deze nieuwe fase? Hoe kunt u uw kind helpen om slim te leren en goed te plannen en organiseren. Welke invloed heeft puberteit en het gebruik van sociale media op de concentratie en het leergedrag van uw kind? Antwoorden op deze vragen en tips voor het thuisfront zal ik deze avond met u delen op de ouderavond van het Ichthus Lyceum. 

View Event →
Lezing: Welkom op pubereiland
Sep
12
7:00 PM19:00

Lezing: Welkom op pubereiland

Jongeren zitten een groot deel van hun tijd op de middelbare school in de puberfase. Een periode waarin vrienden en eigen interesses belangrijk zijn dan huiswerk maken. Dat is lastig, want juist in deze levensfase kunnen jongeren optimaal gebruik maken van hun leercapaciteiten. Eenmaal volwassen is het brein minder flexibel en leren we minder makkelijk. Om zich in deze turbulente periode ook te richten op het schoolse leren hebben jongeren steun en sturing nodig van hun docenten én hun ouders.

Wat moet u als ouder weten van deze levensfase om uw kind goed te kunnen ondersteunen bij het schoolwerk? Welke invloed heeft het puberbrein op het leergedrag? Hoe kunt u uw kind helpen om slim te leren en goed te plannen en organiseren. Welke invloed heeft het gebruik van sociale media op de concentratie en het leergedrag? Antwoorden op deze vragen en tips voor het thuisfront zullen deze avond op het Schoter met u worden gedeeld. 

View Event →
Autisme in het voortgezet onderwijs- Medilex
Apr
11
1:45 PM13:45

Autisme in het voortgezet onderwijs- Medilex

Meisjes met autisme in het Voortgezet Onderwijs

In deze lezing zal ik ingaan op de volgende thema's. Waarom blijft autisme bij meisjes vaak onder de radar? Waar lopen meisjes met autisme in het VO tegenaan? En welke ondersteuningsbehoeften hebben meisjes met autisme in het VO? Het samenstellen van een persoonlijk communicatieprofiel bij autisme.

View Event →
Leren Leren op het Auris College Rotterdam
Feb
13
9:00 AM09:00

Leren Leren op het Auris College Rotterdam

In deze interactieve bijeenkomst over Leren Leren, wordt ingezoomd op de uitdagingen tijdens het leerproces van VO leerlingen die vallen binnen de doelgroep cluster 2. Tijdens de lezing wordt actuele kennis over Leren Leren gedeeld en krijgen collega’s doelgerichte interventies en handvatten aangereikt om de leerling verder te ondersteunen naar autonomie binnen het leren. Tevens wordt er gelegenheid geboden om naar aanleiding van de verkregen informatie met elkaar te bespreken op welke wijze het eigenaarschap van de leerling kan worden bevorderd. De basis van de bijeenkomst is het Handboek Leren Leren in het voortgezet onderwijs (2016), geschreven door Inge Verstraete en Karin Nijman

View Event →
Incompany training leren leren in het VO SWV VO/VSO Noord-Kennemerland
Nov
13
4:00 PM16:00

Incompany training leren leren in het VO SWV VO/VSO Noord-Kennemerland

  • samenwerkingsverband VO/VSO Noord-Kennemerland (map)
  • Google Calendar ICS

Leren leren en leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften deel 2

In twee interactieve bijeenkomsten van 4 uur wordt verder ingezoomd op de belemmeringen en uitdagingen van VO leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften tijdens het leerproces (vakinhoudelijk en organisatorisch). Tijdens elke bijeenkomst worden doelgerichte interventies en handvatten aangereikt om de leerling verder te ondersteunen naar autonomie binnen het leren.

View Event →
Incompany training Leren Leren in het VO SWV VO/VSO Noord-Kennemerland
Nov
6
4:00 PM16:00

Incompany training Leren Leren in het VO SWV VO/VSO Noord-Kennemerland

  • samenwerkingsverband VO/VSO Noord-Kennemerland (map)
  • Google Calendar ICS

Leren leren en leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften deel 1

In twee interactieve bijeenkomsten van 4 uur wordt verder ingezoomd op de belemmeringen en uitdagingen van VO leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften tijdens het leerproces (vakinhoudelijk en organisatorisch). Tijdens elke bijeenkomst worden doelgerichte interventies en handvatten aangereikt om de leerling verder te ondersteunen naar autonomie binnen het leren.

View Event →
Ouderavond puberteit, huiswerk en leren Haemstede Barger
Oct
31
7:30 PM19:30

Ouderavond puberteit, huiswerk en leren Haemstede Barger

Leren op het Haemstede Barger

Jongeren spenderen een groot deel van hun tijd op de middelbare school. Een periode waarin vrienden en eigen interesses belangrijk zijn dan huiswerk maken. Dat is lastig, want juist in deze levensfase kunnen jongeren optimaal gebruik maken van hun leercapaciteiten. Eenmaal volwassen is het brein minder flexibel en leren we minder makkelijk. Om zich in deze turbulente periode ook te richten op het schoolse leren hebben jongeren steun en sturing nodig van hun docenten én hun ouders.

Wat moet u als ouder weten van deze levensfase om uw kind goed te kunnen ondersteunen bij het schoolwerk? Welke invloed heeft het puberbrein op het leergedrag? Hoe kunt u uw kind helpen om slim te leren en goed te plannen en organiseren. Welke invloed heeft het gebruik van sociale media op de concentratie en het leergedrag? Antwoorden op deze vragen en tips voor het thuisfront zullen deze avond met u worden gedeeld. 

View Event →
Ouderavond Mendelcollege Haarlem klas 2
Oct
12
7:00 PM19:00

Ouderavond Mendelcollege Haarlem klas 2

Thema Leren leren en puberteit

Jongeren zitten een groot deel van hun tijd op de middelbare school in de puberfase. Een periode waarin vrienden en eigen interesses belangrijk zijn dan huiswerk maken. Dat is lastig, want juist in deze levensfase kunnen jongeren optimaal gebruik maken van hun leercapaciteiten. Eenmaal volwassen is het brein minder flexibel en leren we minder makkelijk. Om zich in deze turbulente periode ook te richten op het schoolse leren hebben jongeren steun en sturing nodig van hun docenten én hun ouders.

Wat moet u als ouder weten van deze levensfase om uw kind goed te kunnen ondersteunen bij het schoolwerk? Welke invloed heeft het puberbrein op het leergedrag? Hoe kunt u uw kind helpen om slim te leren en goed te plannen en organiseren. Welke invloed heeft het gebruik van sociale media op de concentratie en het leergedrag? Antwoorden op deze vragen en tips voor het thuisfront zullen deze ouderavond op het Mendel met u worden gedeeld. 

View Event →
Ouder contactavond Eerste Christelijk Lyceum Haarlem
Oct
10
5:00 PM17:00

Ouder contactavond Eerste Christelijk Lyceum Haarlem

Leren Leren op het ECL

Jongeren spenderen een groot deel van hun tijd op de middelbare school. Een periode waarin vrienden en eigen interesses belangrijk zijn dan huiswerk maken. Dat is lastig, want juist in deze levensfase kunnen jongeren optimaal gebruik maken van hun leercapaciteiten. Eenmaal volwassen is het brein minder flexibel en leren we minder makkelijk. Om zich in deze turbulente periode ook te richten op het schoolse leren hebben jongeren steun en sturing nodig van hun docenten én hun ouders.

Wat moet u als ouder weten van deze levensfase om uw kind goed te kunnen ondersteunen bij het schoolwerk? Welke invloed heeft het puberbrein op het leergedrag? Hoe kunt u uw kind helpen om slim te leren en goed te plannen en organiseren. Welke invloed heeft het gebruik van sociale media op de concentratie en het leergedrag? Antwoorden op deze vragen en tips voor het thuisfront zullen deze avond met u worden gedeeld. 

View Event →
Autisme bij meiden - autisme in het MBO Medilex
Oct
5
9:00 AM09:00

Autisme bij meiden - autisme in het MBO Medilex

Autisme bij meiden

In deze lezing zal ik ingaan op de volgende thema's. Waarom blijft autisme bij meiden vaak onder de radar? Beroepskeuze, praktijkopdrachten en stage - Waar lopen meiden met autisme in het mbo tegenaan? En welke ondersteuningsbehoeften hebben meiden met autisme in het mbo?

https://www.medilexonderwijs.nl/congressen/autisme/programma

View Event →
Eigenaarschap bij leerlingen - Facta
Sep
28
9:30 AM09:30

Eigenaarschap bij leerlingen - Facta

Het aanleren van metacognitieve vaardigheden

Leerlingen hebben goed ontwikkelde metacognitieve vaardigheden nodig om de autonomie in de les aan te kunnen. Want als ze meer autonomie krijgen moeten zij ook weten hoe ze daar mee om moeten gaan. Ik bespreek in deze sessie hoe u leerlingen deze metacognitieve vaardigheden aanleert.

http://www.facta-organiseert.nl/programmaoverzicht/eigenaarschap-bij-leerlingen

View Event →
Workshop Leren-Leren in het basisonderwijs - Pica Onderwijscongres
Sep
20
8:30 AM08:30

Workshop Leren-Leren in het basisonderwijs - Pica Onderwijscongres

Het Pica Onderwijscongres - de basisschool editie

‘Je moet kinderen leren hoe ze moeten denken, niet wat ze moeten denken.’ – Margaret Mead

Voor een krachtig leerproces moeten leerlingen helder kunnen denken en zelf sturing kunnen geven aan hun leergedrag. Hoe kun je als leerkracht denkstrategieën en zelfregulatie van de leerling versterken, van kleuter tot groep 8? En op welke wijze kan het visualiseren van metacognitieve denkstappen in de klas het leerproces ondersteunen? De auteurs van het Handboek leren leren geven in deze workshop handvatten voor strategieën die écht werken in de dagelijkse onderwijspraktijk.

http://onderwijscongres.picacongressen.nl/

View Event →
Incompany training leercoach Fioretti College
Aug
24
9:00 AM09:00

Incompany training leercoach Fioretti College

Coachen op het Fioretti - Haal het beste uit de leerling

Een incompany training op 24 augustus en 29 augustus voor het team groen en team goud op het Fioretti College in Hillegom. Deze dag zal in het teken staan van het leren en oefenen van coachvaardigheden om gepersonaliseerd leren bij op het Fioretti optimaal te kunnen ondersteunen.

View Event →
Jun
21
12:00 AM00:00

Docententraining Instituut voor Beeld en Geluid: Start Flipping your Classroom

Op 21 juni geef ik een workshop over hoe 'flipping the classroom' gericht kan bijdragen aan het activeren en versterken van denk-en leerprocessen bij leerlingen. Beeld en Geluid organiseert i.s.m. Samsung een training voor docenten die willen starten met Flipping the Classroom. Een studiemiddag speciaal voor docenten uit het voortgezet onderwijs en primair onderwijs (groep 7 en 8), waarin je uitgebreid wordt geïnformeerd over de mogelijkheden van het gebruik van online video in jouw lessen.

View Event →